Truyenkul.Net đổi sang địa chỉ mới là: TruyenKol.Net, mong các bạn tiếp tục ủng hộ!

Truyện của Zhanbobo

Đăng bởi: Zhanbobo

11240 - 1581 - 61

Mình viết về Chiến Bác, viết về chiến sơn vi vương nên nếu bạn nào không thích có thể bỏ

Đăng bởi: Zhanbobo

18495 - 1550 - 86

Đây là CP Chiến Bác nhé mọi người. Truyện do mình tự nghĩ, tự tưởng tượng nên đừng lấy NV

Đăng bởi: Zhanbobo

35111 - 2418 - 41

Mình viết về Chiến Bác nhé. Nếu ai không thích có thể bỏ qua. Fic là do mình tự tưởng

Đăng bởi: Zhanbobo

1766 - 422 - 32

- T viết về Chiến Bác, viết về chiến sơn vi vương nên nếu bạn nào không thích có thể

Song Sinh

Full

Đăng bởi: Zhanbobo

26771 - 2170 - 68

Mình viết về Chiến Bác nhé mọi người. Fic viết theo tưởng tượng và theo sở thích cá nhân nên

Đăng bởi: Zhanbobo

7790 - 889 - 32

Fic này mình viết ra dựa trên bộ phim Hàn Quốc "Thư Ký Kim Sao Thế Nhỉ?". Vì nhân vật

Đăng bởi: Zhanbobo

2431 - 178 - 5

"Đối với tớ hiện giờ, cậu chỉ là một cậu bé hoàn toàn giống trăm nghìn cậu bé khác, tớ

Đăng bởi: Zhanbobo

4042 - 735 - 35

- T viết về Chiến Bác, viết về chiến sơn vi vương nên nếu bạn nào không thích có thể

Đăng bởi: Zhanbobo

349 - 86 - 5

- T viết về Chiến Bác, viết về chiến sơn vi vương nên nếu bạn nào không thích có thể

Đăng bởi: Zhanbobo

5859 - 811 - 24

- T viết về Chiến Bác, viết về chiến sơn vi vương nên nếu bạn nào không thích có thể