Truyenkul.Net đổi sang địa chỉ mới là: TruyenKol.Net, mong các bạn tiếp tục ủng hộ!

Truyện của Yuukute

Đăng bởi: Yuukute

40111 - 2769 - 132

Tác giả: Nhạn Cốt Tác phẩm: Mây nuôi tể sau ta càng đỏ Tạm dịch: Sau khi nuôi con trai tôi thế

Đăng bởi: Yuukute

11078 - 2668 - 74

Tác giả: Nhạn Cốt Tác phẩm: Mây nuôi tể sau ta càng đỏ Tạm dịch: Sau khi nuôi con trai tôi thế

Đăng bởi: Yuukute

265470 - 18872 - 104

Tên QT: Vô pháp đánh dấu Tác giả: Y Đình Mạt Đồng Edit: Nhật Nhật Raw + QT: Kho tàng đam mỹ fanfic Nội

Đăng bởi: Yuukute

486 - 109 - 10

Tên QT: Cực kỳ khét ta càng là minh giới đỉnh lưu Tác giả: Bùi Địch Edit: Nhật Nhật Nguồn Raw

Đăng bởi: Yuukute

327193 - 23842 - 105

Rốt cuộc là ai cắn tôi Tên QT: Đáo để thị thùy giảo liễu ngã Mẹ đẻ: Tiêu Đường Đông Qua Thể