Truyenkul.Net đổi sang địa chỉ mới là: TruyenKol.Net, mong các bạn tiếp tục ủng hộ!

Truyện của Yngthee

Đăng bởi: Yngthee

788064 - 64389 - 66

Hán Việt: Túc địch tha hựu điềm hựu niêm Tác giả: Phong Cửu Edit: Young Thể loại: Đam mỹ, Hiện đại, Ngọt sủng,

Đăng bởi: Yngthee

173 - 28 - 7

Tác giả: Vũ Lạc Khinh Trần Edit: Young Thể loại: Đam mỹ, xuyên nhanh, cổ đại, hệ thống, cường cường, chủ thụ,