Truyenkul.Net đổi sang địa chỉ mới là: TruyenKol.Net, mong các bạn tiếp tục ủng hộ!

Truyện của Utkavitcon

Đăng bởi: Utkavitcon

36052 - 1669 - 31

Ragashu - Asisu Ta không hài lòng cho lắm với việc truyện Nữ hoàng Ai Cập không được kết thúc nên

Đăng bởi: Utkavitcon

25352 - 807 - 101

Nàng chính là chưa từng oán cũng không hối lại chẳng cầu, cớ sao lại còn trùng sinh? Lý Phu Dung

Đăng bởi: Utkavitcon

23158 - 660 - 10

Vì nàng trẫm sẽ ngồi lên vị trí cao nhất của đất nước này. Vì nàng mà khuynh tâm thiên