Truyenkul.Net đổi sang địa chỉ mới là: TruyenKol.Net, mong các bạn tiếp tục ủng hộ!

Truyện của Solitudeya

Đăng bởi: Solitudeya

2348 - 601 - 17

Châu Kha Vũ : Patrick Một mẩu chuyện tui viết cho hai đứa con trai mà tui yêu quý Chuyện hối hận

Đăng bởi: Solitudeya

2564 - 440 - 15

Lâm Mặc cứ nghĩ yêu thầm một người là chuyện bình thường, nhưng lại không ngờ đoạn tình cảm này

Đăng bởi: Solitudeya

836 - 205 - 10

Cp: Lâm Trận Tuốt Súng (Ak x Lâm Mặc) Lâm Mặc chỉ là không ngờ con người đang cười cợt nhả

Đăng bởi: Solitudeya

116 - 41 - 2

Cp: Châu Kha Vũ x Patrick Có lẽ là những mẩu chuyện ngắn tui viết vào ngày mưa, nhưng chỉ dành