Truyenkul.Net đổi sang địa chỉ mới là: TruyenKol.Net, mong các bạn tiếp tục ủng hộ!

Truyện của Ryal_sleepy

Đăng bởi: Ryal_sleepy

104420 - 10025 - 62

Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, ABO, Vườn trường, 1×1 Độ dài: 58 chương + 4

Đăng bởi: Ryal_sleepy

2717 - 495 - 26

Thể loại: Linh dị thần quái, Vô hạn lưu, Cường cường, Chủ thụ, Sảng văn, 1×1, HE Độ dài: 119 chương

Đăng bởi: Ryal_sleepy

22342 - 2477 - 52

Thể loại: giới giải trí, ABO, điềm văn, tương lai viễn tưởng, sảng văn, ngay thẳng ngốc nghếch dễ thương

Đăng bởi: Ryal_sleepy

51924 - 6330 - 46

Thể loại: Đam mỹ, Tình cảm, Báo thù, Hệ thống, Phản hệ thống, Song trùng sinh, Cường cường, Chủ thụ,

Đăng bởi: Ryal_sleepy

30944 - 1959 - 39

Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, Tình cảm, Vườn trường, H văn Độ dài: 78 chương + 11 ngoại

Đăng bởi: Ryal_sleepy

92048 - 7557 - 37

Thể loại: Hiện đại, Hội chứng Stockholm, Đoản văn, 1×1, HE, Chân khống công x Xinh đẹp thụ Độ dài: 36

Đăng bởi: Ryal_sleepy

10641 - 1576 - 20

Tác giả: Hoa Ngộ Nha Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cổ đại, HE, Tình cảm, Đoản văn, 1×1, Thất hoàng