Truyenkul.Net đổi sang địa chỉ mới là: TruyenKol.Net, mong các bạn tiếp tục ủng hộ!

Truyện của Lanhz21

Đăng bởi: Lanhz21

117920 - 6835 - 26

Thể loại ; nhất thụ đa công Dân tập tành viết truyện - cầu ủng hộ a~~