Truyenkul.Net đổi sang địa chỉ mới là: TruyenKol.Net, mong các bạn tiếp tục ủng hộ!

Truyện của Ks1999___

Đăng bởi: Ks1999___

923 - 74 - 14

Tác phẩm: Phân Thủ Hậu Ngã Y Cựu Khuynh Đảo Chúng Sinh (分手后我依旧倾倒众生) Tác giả: Túy Ngữ Tinh Lan (醉语星澜) Tác phẩm

Đăng bởi: Ks1999___

6279 - 391 - 31

Tác phẩm: Ly Hôn Hậu Khai Thủy Đàm Luyến Ái (离婚后开始谈恋爱) Tác giả: Giang Sừ Táng Hoa (扛锄葬花) Tác phẩm thị giác:

Đăng bởi: Ks1999___

8410 - 719 - 56

Tác phẩm: Nữ Thế Tử (女世子) Tác giả: Vu Hoan (于欢) Tác phẩm thị giác: Chủ công Thể loại: Cung đình hầu tước,

Đăng bởi: Ks1999___

1155 - 74 - 22

Tác phẩm: Trưởng Công Chúa Tứ Vẫn (长公主赐吻) Tác giả: Thanh Tiêu (青绡) Tác phẩm thị giác: Chủ thụ Thể loại: Cung đình

Đăng bởi: Ks1999___

639 - 57 - 18

Tác phẩm: Bất Tuân (不驯) Tác giả: Thảo Tửu Đích Khiếu Hoa Tử (讨酒的叫花子) Tác phẩm thị giác: Hỗ công Thể loại: Đô

Đăng bởi: Ks1999___

5555 - 218 - 11

Tác phẩm: Ẩn Tàng Ái Ý (隐藏爱意) Tác giả: Nhược Hoa Từ Thụ (若花辞树) Tác phẩm thị giác: Chủ công Thể loại: Đô

Đăng bởi: Ks1999___

3136 - 134 - 33

Tác phẩm: Hoàn Mỹ Tình Nhân (完美情人) Tác giả: Na Đoan Mễ Lương (那端米凉) Tác phẩm thị giác: Chủ thụ Thể loại: Đô

Đăng bởi: Ks1999___

2192 - 257 - 32

Tác phẩm: Trường Hận Ca (长恨歌) Tác giả: Thái Dương Khuẩn (太阳菌) Tác phẩm thị giác: Hỗ công Thể loại: Cổ đại, giang

Đăng bởi: Ks1999___

641 - 54 - 19

Tác phẩm: Phụ Mã Hảo Hí (驸马好戏) Tác giả: Đông Di Nhược Dã (东遗若野) Tác phẩm thị giác: Hỗ công Thể loại: Cung

Đăng bởi: Ks1999___

2911 - 162 - 12

Tác phẩm: Cảm Hóa Ngược Văn Nữ Chủ Thất Bại (感化虐文女主失败) Tác giả: Đông Giao Tiên Sinh (东郊先生) Tác phẩm thị giác: