Truyenkul.Net đổi sang địa chỉ mới là: TruyenKol.Net, mong các bạn tiếp tục ủng hộ!

Truyện của Hynghien

Đăng bởi: Hynghien

25471 - 358 - 4

Tên truyện: Nữ Thần Là Phải Đem Về Sủng / 前线:女神是要拿来宠的 (娱乐圈) Tác giả: Tùy Tâm Hài Tử / 随心的孩子 Thể loại:

Đăng bởi: Hynghien

24097 - 278 - 4

Văn án: Công chúa điện hạ xuyên không đuổi theo "chồng" mà đến, gặp tiểu phò mã lại mất đi ký

Đăng bởi: Hynghien

33696 - 406 - 4

Văn án: Tô Mặc là nữ nhân hiện đại bình thường đến mức không thể tiếp tục bình thường Bị xe va

Đăng bởi: Hynghien

19150 - 220 - 5

Văn án: Lạc Vĩ Vĩ chán ghét Lục Thi Duy Không chỉ bởi vì Lục Thi Duy luôn từ cha mẹ trong

Đăng bởi: Hynghien

50359 - 617 - 9

Văn án: Chung Hiểu Âu: "Ngươi là tự mình cong? Hay vẫn là ta đem ngươi?" Cố Minh: "Ngươi có gan thì