Truyenkul.Net đổi sang địa chỉ mới là: TruyenKol.Net, mong các bạn tiếp tục ủng hộ!

Truyện của Hynghien

Đăng bởi: Hynghien

41440 - 1062 - 15

Tấn Giang 2018. 05. 17VIP kim bài đề cử hoàn tất Toàn văn số lượng từ: 553841 chữ Văn chương điểm tích

Đăng bởi: Hynghien

20738 - 312 - 7

Văn án: Giáp đại nhân: "Đại trưởng công chúa song thập thì giờ:tuổi tác, khuynh quốc khuynh thành..." Ất đại nhân: "Đại

Đăng bởi: Hynghien

7193 - 147 - 7

Văn án: Cố Trản Kiều biểu diễn 《Mộng lý hoa thanh》 nhân vật nữ chính, tiểu thuyết người hâm mộ xuất

Đăng bởi: Hynghien

41804 - 1453 - 47

Đêm tân hôn đánh đập Omega thê tử, trước khi kết hôn ngày tức giận lão phụ lão mẫu song

Đăng bởi: Hynghien

25333 - 364 - 5

Đồng nhân của [Trọng sinh cùng đối thủ một mất một còn HE] Tác giả: Ta có đi qua Ai Cập Phát

Đăng bởi: Hynghien

67959 - 3320 - 32

[Hố mở 16/04/2018 Tấn Giang, hoàn 17/6/2018] Converter: hynghien Kể từ cùng tình địch kết hôn vội sau, Diệp Ca Lâu mỗi ngày

Đăng bởi: Hynghien

59243 - 2675 - 24

Tấn Giang VIP2018. 05. 08 xong xuôi + xong PN 2018.05.24 Tích phân: 288,960,256 Converter: hynghien Tên truyện: Bạch Liên Hoa cùng Bạch

Đăng bởi: Hynghien

26353 - 805 - 17

[Raw hoàn 183c ngày 01/06/2018 Tấn Giang] [This is bản convert, please don't thấy cái bìa đẹp thì tưởng là edit,

Đăng bởi: Hynghien

21021 - 206 - 6

Kiếp trước Cố Lưu Tích mắt mù tâm mù nhận lầm người, vì giả danh Nhiễm Thanh Ảnh ruồng bỏ

Đăng bởi: Hynghien

50865 - 1690 - 22

Tấn Giang 2018. 05. 21VIP kim bài hoàn tất Toàn văn tự sổ: 434716 tự Tích phân: 334,584,256 Converter: hynghien Văn án: Sợ tối sợ