Truyenkul.Net đổi sang địa chỉ mới là: TruyenKol.Net, mong các bạn tiếp tục ủng hộ!

Truyện của Hynghien

Đăng bởi: Hynghien

41462 - 1495 - 26

Đại Yến trưởng công chúa điện hạ phượng nghi vô song, quét sạch triều đình gian thần, phụ tá ấu

Đăng bởi: Hynghien

12302 - 553 - 13

Bài này vì « ta và nhất khối cùng một chỗ » bộ 2. Nhân vật chính không giống, cho nên

Đăng bởi: Hynghien

98895 - 4593 - 24

Đây là một nghiêm chỉnh văn án: Một khi xuyên tiến một quyển không xem xong đô thị văn ngựa đực

Đăng bởi: Hynghien

45556 - 4892 - 62

Ngân Sương là một cái có thể cho người khác mang đến phúc phận điềm lành chi kiếm, thân là

Đăng bởi: Hynghien

67651 - 1932 - 11

Văn án một: (click vào trong để xem, do giới hạn ký tự nên không thể post full văn án

Đăng bởi: Hynghien

145998 - 6856 - 68

Cảnh tiểu thư trong mắt Trì tiểu thư: Hồ ly tinh nhà giàu mới nổi Trì tiểu thư trong mắt Cảnh

Đăng bởi: Hynghien

64405 - 5188 - 59

Hỏi: Làm sao để thiên hạ thái bình Đáp: Tìm tới nhân vật phản diện, cùng nàng HE. Thanh Bình xuyên qua

Đăng bởi: Hynghien

112958 - 6374 - 91

Converter: hynghien Mới là đế, Lưu Tảo khắp nơi bị quản chế, hận không thể đem Tạ Y ăn tươi nuốt

Đăng bởi: Hynghien

34044 - 1835 - 45

◇cp: Ngươi nói ta túng ta liền túng cho ngươi xem trì độn sư muội x cao lãnh ngạo kiều

Đăng bởi: Hynghien

132385 - 9316 - 85

Cố Thụ Ca chết rồi, trên đường về nhà. Nàng không nghĩ tới nàng đưa cho Thẩm Quyến cuối cùng một