Truyenkul.Net đổi sang địa chỉ mới là: TruyenKol.Net, mong các bạn tiếp tục ủng hộ!

Truyện của Huenisanorange

Đăng bởi: Huenisanorange

2466 - 250 - 2

Original link: http://www.asianfanfics.com/story/view/1023811/4/campfire-wendy-irene-redvelvet-wenrene Một one-shot trong Campfire của tác giả LiNafied. Báo trước là sad ending nhó 🥺 Bản dịch chưa có

Đăng bởi: Huenisanorange

7113 - 946 - 23

Link truyện gốc: https://www.asianfanfics.com/story/view/1339888/pieces-romance-seulgi--girlxgirl-joy-vampireau-wendy-irene-redvelvet-wenrene Tác giả: blk_prl Mô tả: Ngày xưa, các Nữ thợ săn là giống loài duy nhất có thể tiêu

Đăng bởi: Huenisanorange

102996 - 8870 - 49

Author: noxaudere Original link: http://www.asianfanfics.com/story/view/1040580/i-hate-but-love-my-boss-fluff-romance-dramedy-redvelvet-wenrene-joygi ------------------ Mô tả: Irene là tổng giám đốc đồng thời là nhà thiết kế chính của Aeris, một thương

Đăng bởi: Huenisanorange

14596 - 1858 - 14

Tác giả: fauxxfurz ------- Mô tả: Wendy là học sinh năm cuối trung học trong khi Irene là bác sĩ tâm lí của

Đăng bởi: Huenisanorange

30625 - 2045 - 10

Link truyện gốc: https://www.asianfanfics.com/story/view/1227235/something-to-love-seulgi-yeri-joy-wendy-irene-redvelvet-wenrene --------- Tác giả: xealise. --------- Mô tả: Khi Wendy sợ sếp của cô, Irene Bae. --------- Bản dịch đã được sự đồng