Truyenkul.Net đổi sang địa chỉ mới là: TruyenKol.Net, mong các bạn tiếp tục ủng hộ!

Truyện của Hiimseven

Đăng bởi: Hiimseven

1264 - 208 - 11

Pairing: [Trống] Tình trạng: Đang viết Cảnh báo: OOC, có yếu tố tự tử, tự hại. ***** Tôi đang chết dần, nhưng cũng đang