Truyenkul.Net đổi sang địa chỉ mới là: TruyenKol.Net, mong các bạn tiếp tục ủng hộ!

Truyện của Epiphyllum_li

Đăng bởi: Epiphyllum_li

20748 - 2008 - 119

-Cover- Tác phẩm: Chính là tiểu bạch kiểm. Tác giả: Bằng Y Úy Ngã. Editor: Hàn Mạc Thiên, xuanruan. Link: https://my.w.tt/K8IgwFFzf7 Không phải là tác

Đăng bởi: Epiphyllum_li

30782 - 4051 - 136

-Cover- B - 𝟎𝟔.𝟎𝟔.𝟐𝟎𝟐𝟏 F - 𝟐𝟑.𝟎𝟗.𝟐𝟎𝟐𝟏 Tên gốc: Lạp Mô Lạp Dạng Tác giả: Lam Tịch. Editor: Sawkindy Link:https://sakwindy.wordpress.com/list-edit/lap-mo-lap-dang/ Không phải là tác giả, xin đừng

Đăng bởi: Epiphyllum_li

256317 - 11966 - 83

-Cover- Tác phẩm: Tú Ái. Tác giả: Tái Kiến Đông Lưu Thủy. Editor: NagoriYuki. Link gốc: https://my.w.tt/sVFlmX9lL5 Không phải là tác giả, xin đừng gọi

Đăng bởi: Epiphyllum_li

339432 - 15159 - 121

-Cover- Tác phẩm: Nữ Thượng Nữ Hạ (Trường Tình). Tác giả: Minh Dã. Editor: Yu Mỗ, Dương, Gru. Không phải là tác giả, xin

Đăng bởi: Epiphyllum_li

159615 - 8557 - 85

-Cover- Tác giả: Cẩm Tiêu Trúc Huyễn Editor: Jaycee Link: https://my.w.tt/bbtouT1Nk5 Không phải là tác giả, xin đừng gọi mình là au! 🙏

Đăng bởi: Epiphyllum_li

87399 - 5018 - 88

-Cover- Tác phẩm: Tâm Thâm Tự Hải (Tâm Sâu Tựa Biển). Tác giả: Trúc Tự Thủy Cát. Editor: Didi (ks99__). Link: https://my.w.tt/TeUGGyVU97 Không phải là

Đăng bởi: Epiphyllum_li

198102 - 12347 - 110

-Cover- Tác phẩm: Tình nhân tự ta tu dưỡng. Tác giả: Hiểu Bạo. Editor: Xian Yun. Link: https://my.w.tt/Zl1XoQMa15 Không phải là tác giả, xin đừng

Đăng bởi: Epiphyllum_li

125112 - 8245 - 96

-Cover- Tên truyện gốc: Sống lại so chiêu cùng tình địch ngự tỷ. Tác giả: Cố Trạch Vũ. Editor: Thương Cẩn Link: https://my.w.tt/BNwbUiAmi9 Không phải

Đăng bởi: Epiphyllum_li

64840 - 4123 - 52

-Cover- Tên truyện gốc: Nhân vật phụ cần được yêu. Tác giả: Nhược Thấm. Edit: Lipston, coffeeicon. Beta: Cá Vàng Tung Tăng, Takatsuko. Không phải

Đăng bởi: Epiphyllum_li

12721 - 1349 - 86

-Cover- Tác giả: Hồ Ly Đại Quân Editor: Cinnie Link: https://my.w.tt/yVLH8nOHt5 Không phải là tác giả, xin đừng gọi mình là au! 🙏