Truyenkul.Net đổi sang địa chỉ mới là: TruyenKol.Net, mong các bạn tiếp tục ủng hộ!

Truyện của Dplinhga

Đăng bởi: Dplinhga

3059 - 150 - 6

Bị Hoàng thượng ngược đãi bạc bẽo, Vương phi trẫm mình xuống sông Thân Xuyên, ai ngờ không chết lại

Đăng bởi: Dplinhga

12042 - 327 - 3

ngược và ngược -.-

Đăng bởi: Dplinhga

49359 - 2086 - 4

Con ngốc từng bị khinh miệt, lừa dối nay sẽ thay đổi và trả thù ! Mong các độc giả vote