Truyenkul.Net đổi sang địa chỉ mới là: TruyenKol.Net, mong các bạn tiếp tục ủng hộ!

Truyện của Choioichoia

Đăng bởi: Choioichoia

247725 - 15919 - 176

Tác phẩm: Nhật Ký Bẻ Cong Thục Nữ Tác giả: Yêu Tam Độ dài: 174 chương Nhân vật chính: Chung Hiểu

Đăng bởi: Choioichoia

112497 - 11464 - 66

Tác phẩm: Trời Không Tác Hợp Tác giả: Mẫn Nhiên Độ dài: 64 chương Nhân vật chính: Mạnh Vãn Tế, Thịnh Cẩn

Đăng bởi: Choioichoia

754510 - 61202 - 121

Tác phẩm: Luôn Có Giáo Viên Muốn Mời Phụ Huynh Tác giả: Cảnh Ngô Độ dài: 117 chương Nhân vật chính: Kỳ Ngôn,

Đăng bởi: Choioichoia

83663 - 5763 - 24

Tác phẩm: Cô Giáo Hoàng Và Cô Giáo Lý Tác giả: Beta Quân Nhân vật chính: Lý Nghệ Đồng, Hoàng Đình

Đăng bởi: Choioichoia

7362 - 435 - 39

Tác phẩm: Cười Lên, Rồi Mọi Chuyện Sẽ Ổn Tác giả: Z. Cáo Giới Dương Quang Nhân vật chính: Lam Nhiễm,

Đăng bởi: Choioichoia

148314 - 14419 - 146

Tác phẩm: Nhất Niệm Thành Kỳ Tác giả: Tô Lâu Lạc Độ dài: 143 chương Nhân vật chính: Giang Trần Âm, Bạc Mộ

Đăng bởi: Choioichoia

1859 - 72 - 5

Vài ba trang truyện ngắn, Đâu đó có câu chuyện bạn đã từng trải qua, Đâu đó có nỗi lòng trong sâu

Đăng bởi: Choioichoia

2237 - 381 - 13

Tác phẩm: Người Chơi Mời Vào Chỗ Tác giả: Thời Vi Nguyệt Thượng Độ dài: 294 chương Nhân vật chính: Tiêu Mộ Vũ,

Đăng bởi: Choioichoia

16516 - 3322 - 48

Tác phẩm: Dư Tôi Rung Động Tác giả: Thanh Thang Xuyến Hương Thái Độ dài: xx chương Nhân vật chính: Diệp Kì Trăn,