Truyenkul.Net đổi sang địa chỉ mới là: TruyenKol.Net, mong các bạn tiếp tục ủng hộ!

Truyện của Caokhin

Đăng bởi: Caokhin

80491 - 3992 - 44

Thể loại: Huyền huyễn - Dị giới - Tu chân - Cường Cường - 1x1 - HE Nguồn: Hạ Nguyệt -

Đăng bởi: Caokhin

42475 - 3102 - 30

Thể loại: Hiện đại - Huyền Huyễn - 1x1 - HE Nguồn: Hạ Nguyệt - Edit: Cáo Khìn - Beta:

Đăng bởi: Caokhin

14010 - 1633 - 40

Thể loại: đô thị tình duyên, tình hữu độc chung, võng du toàn tức, ngọt hài, ngụy cưới trước yêu

Đăng bởi: Caokhin

207469 - 17955 - 72

[Sương Mù] Edit: Cáo Nguồn: Tận Thế-ing Beta: Group thú Design: Xương rồng Thể loại: cường cường, xuyên qua thời không, tận

Đăng bởi: Caokhin

27024 - 3859 - 42

Thể loại chính: thú x bán nhân loại, chủng điền, tinh tế, ngọt hài... Thể loại phụ: tu

Đăng bởi: Caokhin

26121 - 2314 - 35

Thể loại: hiện đại, mạt thế, trọng sinh Edit: Cáo khìn - Beta: Group thú - Design: Xương rồng Văn án: Vừa

Đăng bởi: Caokhin

74791 - 5778 - 54

Thể loại: hiện đại - huyền huyễn - sinh tử - 1x1 - HE Nguồn: Hạ Nguyệt - Edit: Cáo Khìn

Đăng bởi: Caokhin

1432 - 185 - 9

Edit: Cáo khìn Beta: Group thú Nguồn: Tận Thế-ing Des: Xương rồng Thể loại: tiên hiệp, huyền huyễn, tu chân, cường

Đăng bởi: Caokhin

58887 - 6556 - 96

Edit: Cáo khìn Beta: Group thú Nguồn: Tận thế-ing Des: Xương rồng Thể loại: linh dị thần quái, kỳ huyễn ma

Đăng bởi: Caokhin

21435 - 2871 - 47

Mười Vạn Vôn Giật Chết Mi Thể loại: hiện đại - cường cường - dị năng - 1x1- HE Nguồn: Hạ Nguyệt