Truyenkul.Net đổi sang địa chỉ mới là: TruyenKol.Net, mong các bạn tiếp tục ủng hộ!

Truyện của Uchiha_Yukino

Đăng bởi: Uchiha_Yukino

684 - 107 - 1

Hãy nhớ lấy những cảm xúc của tôi.

Đăng bởi: Uchiha_Yukino

1958 - 290 - 2

Mùa hè năm ấy, tôi, cậu, và chúng ta.

Đăng bởi: Uchiha_Yukino

398 - 69 - 1

1. [AtsuKitaOsa]: Anh Kita đã về chưa? 2. [Kuroo Tetsurou]: Ước vọng mười tám. 3. [Akaashi Keiji]: Hướng về phía vì sao. 4.

Đăng bởi: Uchiha_Yukino

357 - 38 - 1

Đăng bởi: Uchiha_Yukino

141 - 11 - 1