Truyenkul.Net đổi sang địa chỉ mới là: TruyenKol.Net, mong các bạn tiếp tục ủng hộ!

Truyện của TrangThy749

Đăng bởi: TrangThy749

105839 - 5776 - 14

Đoản văn. SE + HE

Đăng bởi: TrangThy749

2068 - 101 - 14

Tác giả: ( I'm here~ OvO ) Thể loại: 1x1. Nhân thú, hoàng gia, HE. Ôn nhu công, mỹ thụ. Có

Đăng bởi: TrangThy749

38 - 7 - 1

Ma Vương dỗ vợ, cứ đọc rồi biết. Trung khuyển công, Nữ vương - Dụ thụ.