Truyenkul.Net đổi sang địa chỉ mới là: TruyenKol.Net, mong các bạn tiếp tục ủng hộ!

Truyện của TomybabyB

Đăng bởi: TomybabyB

311 - 3 - 4

Sơn thôn tiểu tử nghèo x có Tiền đại thiếu gia, gương vỡ lại lành, công đã lừa gạt thụ,

Đăng bởi: TomybabyB

1039 - 21 - 6

Học quai Cường cường, trọng sinh, điềm văn, vườn trường, nỗ lực học ngoan bĩ lãng giáo bá thụ × người

Đăng bởi: TomybabyB

762 - 18 - 7

Cường cường dị năng hiện đại không tưởng Tích phân: 215,388,384 Nguồn: Tấn Giang . ๖ۣۜHưởng thọ theo sổ tử thần: Hoàn 206

Đăng bởi: TomybabyB

1695 - 41 - 5

Cường cường, hệ thống, xuyên sách, niên hạ, chủ thụ, 1V1, nửa người nửa thần đệ nhất mỹ nhân công

Đăng bởi: TomybabyB

375 - 14 - 2

Tây vương mẫu" thụ x "Ngọc đế" công, cổ trang, tiên ma thần quái Nguồn: Trường Bội . ๖ۣۜHưởng thọ theo sổ

Đăng bởi: TomybabyB

1130 - 16 - 3

Cường cường, cung đình hầu tước, điềm văn, đế vương thụ VS quyền thần công Tích phân: 1,189,794,688 Nguồn: Tấn Giang . ๖ۣۜHưởng

Đăng bởi: TomybabyB

3927 - 128 - 5

Ảo tưởng không gian, vòng giải trí, sảng văn, manh sủng, hiện đại, bánh bao Tích phân: 981,379,456 Nguồn: Tấn Giang . ๖ۣۜHưởng

Đăng bởi: TomybabyB

870 - 16 - 3

Linh dị thần quái, tình hữu độc chung, điềm văn, âm ty đại lão công X hằng ngày tưởng từ

Đăng bởi: TomybabyB

8017 - 151 - 3

Ma tôn dã tưởng tri đạo Tình hữu độc chung, tiên hiệp tu chân, xuyên sách, sảng văn, cổ trang Tích phân:

Đăng bởi: TomybabyB

573 - 17 - 3

Cường cường tận thế điềm văn vườn trường, giả làm heo ăn thịt hổ ham muốn an nhàn công ×