Truyenkul.Net đổi sang địa chỉ mới là: TruyenKol.Net, mong các bạn tiếp tục ủng hộ!

Truyện của Thoyeu812

Đăng bởi: Thoyeu812

49332 - 3754 - 42

Tác giả: 吧禾(Fic dịch đã được sự đồng ý của tác giả, đề nghị không mang ra khỏi FB và

Đăng bởi: Thoyeu812

12235 - 867 - 7

Tác giả: 安娜格蕾- Anna Grey Tên gốc: 眼中的银河 (Dải ngân hà trong đôi mắt) Thể loại: Ngọt, Sủng, HE Độ dài: 06

Đăng bởi: Thoyeu812

20742 - 1588 - 29

Tác giả: Tijess- Fic thuộc hệ liệt của D.A: Minh tinh chi nhất Translator: Thỏ yêu (fic trans đã nhận

Đăng bởi: Thoyeu812

66656 - 4647 - 68

Tác giả: exo爱你不犹豫 Nick weibo: Mirror-lul Translator: Thỏ yêu (Bản dịch đã được sự đồng ý của tác giả, vui lòng không

Đăng bởi: Thoyeu812

466 - 50 - 1

Tác giả: 先生不夭 (fic dịch chưa nhận được sự đồng ý của tác giả.) Tiết tử: Ngày hôm đó, Lộc Hàm được

Đăng bởi: Thoyeu812

26809 - 2646 - 22

Tổng hợp siêu đoản văn yêu yêu của hai bạn, mình thích thì mình dịch thôi ❤️? Nhiều tác giả.

Đăng bởi: Thoyeu812

131654 - 10621 - 108

Tác giả: exo爱你不犹豫 Nick weibo: Mirror-lul Translator: Thỏ yêu (Bản dịch đã được sự đồng ý của tác giả, vui lòng không

Đăng bởi: Thoyeu812

15254 - 1377 - 20

Tác giả: 罐子 (Fic dịch đang trong quá trình tiến hành xin phép, đừng mang ra khỏi wattpad của chị

Đăng bởi: Thoyeu812

10233 - 1007 - 23

Tác giả: 皮诺的名字是太阳 (Fic dịch chưa nhận được sự đồng ý của tác giả, để chị dịch xong Gun and

Đăng bởi: Thoyeu812

29620 - 3609 - 44

Tác giả: 羞耻play写文组 (Fic dịch chưa nhận được sự đồng ý của tác giả, vui lòng đừng mang ra khỏi