Truyenkul.Net đổi sang địa chỉ mới là: TruyenKol.Net, mong các bạn tiếp tục ủng hộ!

Truyện của Thoyeu812

Đăng bởi: Thoyeu812

83 - 17 - 1

Tác giả: Khách Hề Trưởng thành tự ti ảnh đế công × Nhạy cảm tự ti dũng cảm thụ, niên thượng

Đăng bởi: Thoyeu812

276048 - 20085 - 130

Tên gốc: Mạt Đoạn Ái Tình Tác giả: Tang Tâm Bệnh Cuồng Đích Qua Bì Nguồn: Trường Bội, Khotangdammyfanfic Nhân vật: Hàn Giang

Đăng bởi: Thoyeu812

384817 - 25820 - 86

Tác giả: Lâm Quang Hi Credit hình ảnh: 画师: 黄兜兜 Niên hạ thiếu gia công nhìn như nghiêm túc nhưng

Đăng bởi: Thoyeu812

65476 - 4316 - 31

Tạm dịch: Chủ kênh dỗ ngủ Tác giả: Thảo Bao Thảo Bao Nguồn raw: Trường Bội, Kho tàng đam mỹ fanfic Số chương:

Đăng bởi: Thoyeu812

281669 - 24055 - 155

Tác giả: Tang Tâm Bệnh Cuồng Đích Qua Bì Credit fanart @可乐花生米 Nguồn: Trường Bội Tình trạng: On go-ing VĂN ÁN Hứa Gia Lạc, Alpha

Đăng bởi: Thoyeu812

15785 - 870 - 17

Tác giả: Lâm Quang Hi Nguồn raw: Trường Bội, Khotangdamyfanfic Số chương: 65 chương chính văn+ 5 phiên ngoại Cố Minh Tiêu (Chuyên

Đăng bởi: Thoyeu812

6776 - 305 - 14

Tác giả: Vũ Thần Hoàn Nguồn: khotangdammyfanfic Bản gốc: 07 chương + 03 phiên ngoại VĂN ÁN Bạn sẽ cảm thấy thế nào khi

Đăng bởi: Thoyeu812

6056 - 629 - 12

Tên dịch xuôi: Tôi không làm Nguyệt lão nữa Tác giả: Tống Tử Chiêm Artist: 小新蜡笔 Book Mockup: Mộc Hạ Nguồn: Khotangdammyfanfic Thiên thần

Đăng bởi: Thoyeu812

345868 - 20903 - 101

Tác giả: Như Hà Như Hà Credit hình ảnh 咪波文化 Bookmockup: LUHD Số chương: 99 chương chính văn + 03 phiên ngoại Mỹ

Đăng bởi: Thoyeu812

34426 - 4978 - 45

Tác giả: Tiên Cửu Nha Nguồn: Tấn Giang Bản gốc: 65 + 1 VĂN ÁN Show tìm kiếm năng 《One Sixth》nổi tiếng không phải