Truyenkul.Net đổi sang địa chỉ mới là: TruyenKol.Net, mong các bạn tiếp tục ủng hộ!

Truyện của Stevevix

Đăng bởi: Stevevix

388483 - 61596 - 124

Thể loại: Nguyên sang, Bách hợp, Hiện đại, HE, Tình cảm, Xuyên thư, Nhẹ nhàng, Ngọt văn, Hỗ công, Đô

Đăng bởi: Stevevix

1394 - 89 - 2

Ours là một Series Oneshot dành cho các couple trong EXID được viểt bởi chính tôi. Hi vọng các bạn sẽ

Đăng bởi: Stevevix

3487 - 622 - 15

Thể loại: Nguyên sang, Bách hợp, Độ thị tình duyên, Nghiệp giới tinh anh, Ngọt văn, Hỗ công. 1v1, Hỗ công,

Đăng bởi: Stevevix

20140 - 3839 - 61

Thể loại: Nguyên sang, Bách hợp, Hiện đại, HE, Trọng sinh, Hỗ công, Đô thị tình duyên. Giới giải trí,

Đăng bởi: Stevevix

104904 - 6454 - 43

Có lối thoát nào cho chúng ta sao? Và chúng ta liệu sẽ mạnh mẽ trong bao lâu. Sai lầm của quá