Truyenkul.Net đổi sang địa chỉ mới là: TruyenKol.Net, mong các bạn tiếp tục ủng hộ!

Truyện của ShiroiHiou

Đăng bởi: ShiroiHiou

65490 - 7686 - 76

Tác giả: Đạm Đạm Nhiễm Sắc Đích Thanh Nguồn: Tàng thư viện. Editor: Bạch Diệp Thảo (ShiroiHiou) Tình trạng: Hoàn thành Lúc đầu, Narcissa

Đăng bởi: ShiroiHiou

1787 - 315 - 26

Hán Việt: Hệ thống bức ngã tố kiều thê (Khoái xuyên) Tác giả: Kiều Lam Editor: Bạch Diệp Thảo (ShiroiHiou) Tình trạng: Hoàn

Đăng bởi: ShiroiHiou

158608 - 21490 - 150

Hán Việt: Khoái xuyên nghịch tập: Thần bí boss, biệt loạn liêu Tác giả: Vân Phi Mặc Nguồn: Wikidich.com (Người đăng: Ánh

Đăng bởi: ShiroiHiou

631220 - 62464 - 188

Hán Việt: Khoái xuyên nghịch tập: Thần bí boss, biệt loạn liêu Tác giả: Vân Phi Mặc Nguồn: Wikidich.com (Người đăng: Ánh

Đăng bởi: ShiroiHiou

29706 - 6308 - 59

Hán Việt: Khoái xuyên nghịch tập: Thần bí boss, biệt loạn liêu Tác giả: Vân Phi Mặc Nguồn: Wikidich.com (Người đăng: Ánh

Đăng bởi: ShiroiHiou

53 - 9 - 1

Hán Việt: [ tiễn tâm ] tiễn tâm nhật thường Tác giả: Tiếu Ý Hồng Trần Tình trạng: Hoàn thành Editor: Bạch Diệp

Đăng bởi: ShiroiHiou

684 - 80 - 33

Tên Hán Việt: [Bleach đồng nhân] Sát na Tác giả: Di Lệ Editor: Bạch Diệp Thảo (ShiroiHiou) Nguồn: Wikidich.com, Ucxsw.org. Tình trạng: Hoàn thành Tình

Đăng bởi: ShiroiHiou

5357 - 519 - 44

Hán Việt: [Đồng nhân Magi] Viêm ngữ Tác giả: Vi Sinh Noãn Nguồn: wikidich.com (Người đăng: thanh) Editor: Bạch Diệp Thảo (ShiroiHiou) Tình trạng:

Đăng bởi: ShiroiHiou

3697 - 192 - 10

Hán Việt: Chiến thần mặc uyên Tác giả: Mặc Kỉ Lục Nguồn: Wikidich.com (Người đăng: Sakuralovesora) Editor: Bạch Diệp Thảo Tình trạng: Hoàn thành

Đăng bởi: ShiroiHiou

23313 - 2237 - 65

Hán Việt: Loki đích tiểu kiều thê Tác giả: Tiểu Điềm Bao Nguồn: Wikidich.com (Người đăng: Sakuralovesora) Tình trạng bản gốc: Hoàn thành Tình