Truyenkul.Net đổi sang địa chỉ mới là: TruyenKol.Net, mong các bạn tiếp tục ủng hộ!

Truyện của Shion_Shinon

Đăng bởi: Shion_Shinon

2353 - 304 - 16

"Đôi mắt ấy sẽ giết chết những ng nhìn thấy nó" đó là 1 lời nguyền cho cậu,chính sức mạnh ấy

Đăng bởi: Shion_Shinon

1150 - 150 - 8

Nước mắt và máu...hòa quyện với nhau 7 đứa trẻ mang tâm hồn trong trắng lại bị số phận đưa đẩy