Truyenkul.Net đổi sang địa chỉ mới là: TruyenKol.Net, mong các bạn tiếp tục ủng hộ!

Truyện của RJ_1306

Đăng bởi: RJ_1306

28325 - 1503 - 22

Thể loại: Nhất thụ đa công, thịt văn, công sủng thụ, ấm áp, ngọt, HE, huyền huyễn. Viết để thõa