Truyenkul.Net đổi sang địa chỉ mới là: TruyenKol.Net, mong các bạn tiếp tục ủng hộ!

Truyện của Juvia157

Đăng bởi: Juvia157

26812 - 822 - 22

Thể loại: Đam mỹ - Xuyên không - Cổ đại - Trạch đấu - Cung đình - 1×1- HE. Editor: Vện

Đăng bởi: Juvia157

173 - 26 - 4

NĂM ẤY TÔI MỞ VƯỜN BÁCH THÚ Tác giả: Lạp Miên Hoa Đường Đích Thỏ Tử Edit: En Thể loại: Đam mỹ, hiện

Đăng bởi: Juvia157

4156 - 311 - 12

TINH TẾ - VƯƠNG QUYỀN KẾ THỪA Tác giả: SJ Giảo Nhi Edit: En Thể loại: Đam mỹ, xuyên không, tương lai (tinh

Đăng bởi: Juvia157

1253828 - 88548 - 81

Tác giả: Mạc Như Quy Edit: En Văn Án Khi Đào Diệp dùng nhân vật nữ để chơi game đã gặp phải hai

Đăng bởi: Juvia157

61 - 0 - 3

Hán Việt: Ngã đích trữ bị lương môn phát hiện liễu bỉ thử đích tồn tại Tác giả: Lạc Thập Ý Tình

Đăng bởi: Juvia157

147 - 3 - 8

Bản QT Hán Việt: Nông gia. Tiểu trù. Thần y Tác giả: SJ Giảo Nhi Tình trạng: Hoàn thành Thể loại: Nguyên sang, Đam

Đăng bởi: Juvia157

39778 - 3627 - 31

Tác giả: Diễm Quy Khang Edit: En ======= Văn án ======= Có chút tô ~ có chút sảng ~ có chút ngọt

Đăng bởi: Juvia157

75457 - 2460 - 11

Thể loại:Đam mỹ, xuyên thư, dị thế, tu chân, 1×1, cường-cường, niên hạ, HE Edit: Aki Nguồn: loveforbl21.wordpress.com Couple: Biến thái hắc hóa

Đăng bởi: Juvia157

8177 - 315 - 16

Thể loại: xuyên việt, chủng điền, thú văn, chủ thụ, 1×1, HE. Edit: Cáo ngố Beta: Rồng béo. Nguồn:kinzie3012.wordpress.com Từ thế kỷ 21,

Đăng bởi: Juvia157

3239 - 69 - 11

Tên Hán Việt: Dị thế giới đích mỹ thực gia Tác giả: Lý Hồng Thiên Tình trạng: Hoàn thành Thể loại: Nguyên sang,