Truyenkul.Net đổi sang địa chỉ mới là: TruyenKol.Net, mong các bạn tiếp tục ủng hộ!

Truyện của Jian002

Đăng bởi: Jian002

8621 - 417 - 20

Vui sướng người nhiệm vụ là ngăn cản ác độc nữ xứng hắc hóa, cứu vớt nhân dân quần chúng

Đăng bởi: Jian002

35615 - 3569 - 122

Sinh thời có chấp niệm, sau khi chết liền nhập không được luân hồi. Trên đời luôn có như vậy chút

Đăng bởi: Jian002

76840 - 5240 - 89

Mộ lưu ân bị vốn nên trói định nam nhân vì ký chủ hoàn mỹ nhân sinh hệ thống trói

Đăng bởi: Jian002

4315 - 335 - 14

Đăng bởi: Jian002

10874 - 1059 - 34

Truyện Chuyển thể!!! Không thích đừng đọc !!!