Truyenkul.Net đổi sang địa chỉ mới là: TruyenKol.Net, mong các bạn tiếp tục ủng hộ!

Truyện của Han_To_Tong

Đăng bởi: Han_To_Tong

1099 - 65 - 10

=_="... đời cuối cùng cũng đã ruồng bỏ ta... Ta cư nhiên nhặt nhạnh những ý tưởng điên rồ của bản

Đăng bởi: Han_To_Tong

1032 - 55 - 6

Nay là 31/05/2018 Mai mấy đứa cùng phòng đều có bài kiểm tra cuối kì môn Anh Viết 2, lại có

Đăng bởi: Han_To_Tong

23 - 8 - 2

Tác giả: Lộc Thập Số chương: 76 + 2 PN Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, tình cảm, ngọt sủng, niên hạ,

Đăng bởi: Han_To_Tong

925 - 104 - 15

Sinh ra đã mang một thân phận đặc biệt. Cho đến khi nhận thức được bản thân, tự nhủ phải