Truyenkul.Net đổi sang địa chỉ mới là: TruyenKol.Net, mong các bạn tiếp tục ủng hộ!

Truyện của DacLoiTay520

Đăng bởi: DacLoiTay520

1985 - 412 - 64

(Chú thích: Thuần ái văn = Đam mỹ) NÀNG LÀ THUẦN ÁI VĂN NỮ XỨNG Tác giả: Hoa Mộc Nhu Nguồn: wikidich Editor: Đặc

Đăng bởi: DacLoiTay520

479 - 76 - 10

HẮC NGUYỆT QUANG LẬT XE SAO? Tác giả: Duật Kiến Nguồn: Wikidich Editor: Đặc Lôi Tây Tình trạng: Đã hoàn 🌺Văn án: Nhiệm vụ của Vân

Đăng bởi: DacLoiTay520

42315 - 3454 - 84

TRƯỞNG CÔNG CHÚA Tác giả: Mặc Thư Bạch Nguồn: online Translator: Đặc Lôi Tây Tình trạng: Đã hoàn Tốc độ dịch: Ít nhất 1c/ 1

Đăng bởi: DacLoiTay520

516 - 54 - 32

CÔNG LƯỢC CỐ CHẤP CUỒNG Tác giả: Ngư Viết Viết Nguồn: Wikidich Editor: Đặc Lôi Tây Tình trạng: Đang ra Tốc độ dịch: Lai rai,

Đăng bởi: DacLoiTay520

6 - 2 - 1

SAU KHI THẾ THÂN PHÁO HÔI LÀ TA CHẾT ĐI Tác giả: Vân Thượng Thiển Chước Nguồn: online Editor: Đặc Lôi Tây Thể loại: