Truyenkul.Net đổi sang địa chỉ mới là: TruyenKol.Net, mong các bạn tiếp tục ủng hộ!

Truyện của -vyeminnt

Đăng bởi: -vyeminnt

2205 - 255 - 15

những điều nhỏ nhặt

Đăng bởi: -vyeminnt

233 - 35 - 3

mãi mãi tôi ôm chặt thứ tình yêu này vào lòng, dù cậu có như thế nào với tôi đi

Đăng bởi: -vyeminnt

47 - 11 - 1

phải chăng là nhờ quyển nhật kí? quyển nhật kí năm ấy? hay phải chăng là định mệnh định sẵn