Truyenkul.Net đổi sang địa chỉ mới là: TruyenKol.Net, mong các bạn tiếp tục ủng hộ!

Tổng hợp truyện Subaruhaibara

Đăng bởi: wingstran89

7315 - 344 - 4

[GinShi] có [Đông Tàn], thì [ShuShi] có [Tịch Dương]. [Tịch Dương] là series gồm các oneshot ngắn, có liên quan đến