Truyenkul.Net đổi sang địa chỉ mới là: TruyenKol.Net, mong các bạn tiếp tục ủng hộ!

YinWar -- √ Ta Là Của Nhau

Giới thiệu truyện:

fanfic YinWar Tác giả :Eva - Thư Đình Uyển Như thể loại : Niên hạ công Xin phép dùng tên nv 9 là tên ngoài đời còn các nv khác là tên trong phim

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: