Truyenkul.Net đổi sang địa chỉ mới là: TruyenKol.Net, mong các bạn tiếp tục ủng hộ!

「Xuyên Thành Mỹ Nhân Bệnh - Em Gái Của Vai Ác」

Giới thiệu truyện:

Tên truyện : Xuyên thành mỹ nhân bệnh - Em gái của vai ác. Hán Việt: Xuyên thành phản phái đích bệnh mỹ nhân muội muội. Tác giả: Vụ Hạ Tùng Editor: Kỷ ( Vũ ) Bìa: trucdapisces Tình trạng: Đang lết. Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình,Hiện đại, HE, Tình cảm, Xuyên việt, Ngọt sủng, Xuyên sách, Hào môn thế gia, Nữ phụ. 🎓Tuyển edit + beta🎓

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: