Truyenkul.Net đổi sang địa chỉ mới là: TruyenKol.Net, mong các bạn tiếp tục ủng hộ!

[WINRINA/JIMINJEONG] BÍ MẬT NHỎ CỦA LỚP TRƯỞNG KIM

Giới thiệu truyện:

kể về câu chuyện của lớp trưởng kim và crush họ yu :v Author : Smile0427 Cover : Tatoo

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: