Truyenkul.Net đổi sang địa chỉ mới là: TruyenKol.Net, mong các bạn tiếp tục ủng hộ!

Vương Triều Thịnh Thế | Saturn Team

Đăng bởi: saturnteam149

Cập nhật: 24-11-2021

Tag:#cungđấu#hoàngcung


Đọc từ đầu Danh sách chương

Giới thiệu truyện:

Vương Triều Thịnh Thế Tác giả : Ireny & Salina | Saturn Team Thể loại: Cổ trang, hoàng cung, ngôn tình, tình tỉ muội. Artist : pngtree Được dựa trên các bộ phim cung đấu khác.

Danh sách chương: