Truyenkul.Net đổi sang địa chỉ mới là: TruyenKol.Net, mong các bạn tiếp tục ủng hộ!

[Vkook] Kim Tổng Biết Yêu Rồi

Giới thiệu truyện:

Thể loại : Ngọt, có H end HE CP : Kim Taehyung + Jeon Jungkook ------ Hy nè

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: