Truyenkul.Net đổi sang địa chỉ mới là: TruyenKol.Net, mong các bạn tiếp tục ủng hộ!

*Vkook* Chiếm đoạt em trai

Đăng bởi: KietNguyen496

Cập nhật: 28-11-2019

Tag:#kì#pie


Đọc từ đầu Danh sách chương

Giới thiệu truyện:

thể loại:ngược,loạn luân,h Ai hk quen đọc thể loại này thì out Lần đầu làm truyện góp ý hộ

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: