Truyenkul.Net đổi sang địa chỉ mới là: TruyenKol.Net, mong các bạn tiếp tục ủng hộ!

Vinh hoa phú quý [xuyên nhanh] / Tô sảng nhân sinh

Giới thiệu truyện:

Vinh hoa phú quý [xuyên nhanh] / Tô sảng nhân sinh Tác giả: Tích Ngã Vãn Hĩ Link: www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=3145552 Văn án: Lại danh ( mau xuyên ) tô sảng nhân sinh Vì cái gì có chút người rõ ràng cầm một tay hảo bài cố tình đập nát Mà có chút người một tay lạn bài lại có thể đánh ra tốt nhân sinh Nữ chủ Cẩm Vinh: Ta chính là như vậy tùy tâm sở dục Mỗi ngày đều ở hướng vai ác phát triển ------------------ Vai chính vô hệ thống vô tùy thân không gian vô công lược đoạt ái vô ngược chủ chủ yếu là sảng sảng sảng cùng với tác giả ta như cũ là vai chính khống Tag: Nữ xứng mau xuyên sảng văn dị thế đại lục

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: