Truyenkul.Net đổi sang địa chỉ mới là: TruyenKol.Net, mong các bạn tiếp tục ủng hộ!

U23 High School- Học đường nổi loạn 2

Đăng bởi: LuNgao210

Cập nhật: 14-06-2019

Tag:#u23vn


Đọc từ đầu Danh sách chương

Giới thiệu truyện:

Bên đây sẽ là câu truyện tiếp nối bên nick Team_Tap_Nham nha, do nick kia khoá rồi và tớ hay lưu lạc trên nick này nên ghi nick này đi cho nó khỏe, mong mọi người vẫn ủng hộ và còn ai nhớ tới con au này hông? T_T

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: