Truyenkul.Net đổi sang địa chỉ mới là: TruyenKol.Net, mong các bạn tiếp tục ủng hộ!

[ Twice/ Drabble ] Chuyện của chúng ta

Giới thiệu truyện:

Chuyện xoay quanh trí tưởng tưởng của tuii Tay nghe còn yếu lắm mấy má bỏ qua cho ạ :((

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: