Truyenkul.Net đổi sang địa chỉ mới là: TruyenKol.Net, mong các bạn tiếp tục ủng hộ!

Tuyển tập các nghi thức, trò chơi, dược, bùa chú sưu tầm

Giới thiệu truyện:

Mình là đứa thích tìm hiểu những thứ như Creepypastas, nghi thức, bùa chú, dược nên mình chia sẽ những thứ mà mình sưu tầm đọc được cho mấy bạn biết vì so với mấy trang khác thì mình tập hợp khá nhiều

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: