Truyenkul.Net đổi sang địa chỉ mới là: TruyenKol.Net, mong các bạn tiếp tục ủng hộ!

[TUẤN HẠN] CÀ PHÊ DƯỚI HOA

Giới thiệu truyện:

Cung Tuấn x Trương Triết Hạn RPS Fanfiction Author: Hachi Meo Thể loại: RPS, ngọt ngào, hiện thực hướng, H văn, hỗ sủng, OOC, long fic, HE Note: Câu chuyện này thích hợp đọc thật chậm. ⚠️ Vui lòng không re - up.

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: