Truyenkul.Net đổi sang địa chỉ mới là: TruyenKol.Net, mong các bạn tiếp tục ủng hộ!

Từ tình bạn thành tình yêu!💦

Giới thiệu truyện:

truyện viết về 12 cung hoàng đạo,vì tác giả của truyện này là cung Thiên Bình nên có hơi thiên vị cán cân 1 tí,nhưng ko s vì tất cả đều có đất diễn.Tôi chỉ là ng giới thiệu còn tác giả thì khác.Chúc mn đọc truyện vv☺👋

Danh sách chương: