Truyenkul.Net đổi sang địa chỉ mới là: TruyenKol.Net, mong các bạn tiếp tục ủng hộ!

trùm trường lạnh lùng của tôi

Giới thiệu truyện:

viết về tất cả các cặp đôi của ĐTVN mong mn ủng hộ mk 🥰

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: