Truyenkul.Net đổi sang địa chỉ mới là: TruyenKol.Net, mong các bạn tiếp tục ủng hộ!

Triệu Hồi CreepyPasta Và Nói Chuyện Với Cleverbot

Giới thiệu truyện:

Nơi tôi kể lại hành trình trong việc chơi ngu công cốc của mình #Highest ranked 1. Creepypasta 1. Cleverbot Có lẽ là mọi chuyện sẽ end vào chap 46 Started: 4/8/2018 (maybe, có khi còn trước cả đó)

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: