Truyenkul.Net đổi sang địa chỉ mới là: TruyenKol.Net, mong các bạn tiếp tục ủng hộ!

Tổng Tài! Em Yêu Anh

Giới thiệu truyện:

[Tự viết] _Thể loại: Đam mỹ, Ngược Mình có dùng những ảnh để minh họa nếu có những người bn biết hay idol của bạn đừng chửi mình vì đó chỉ là ảnh minh họa cho nhân vật thôi ❣❣❣❣❣❣❣❣❣❣❣❣❣

Danh sách chương: