Truyenkul.Net đổi sang địa chỉ mới là: TruyenKol.Net, mong các bạn tiếp tục ủng hộ!

TỔNG HỢP TRUYỆN TRANH MA ĐẠO TỔ SƯ

Giới thiệu truyện:

Đây là MA ĐẠO TỔ SƯ, KHÔNG PHẢI Trần Tình Lệnh. Là VONG TIỆN, KHÔNG PHẢI Bác Chiến. Mong các bạn chú ý từ ngữ khi cmt trong truyện. Các cp xuất hiện trong phạm vi của truyện: Vong Tiện, Hi Trừng, Lăng Truy,... các bạn có thể tuỳ ý ship miễn là không crackcanon, cảm ơn. Các art đăng đều chưa có sự cho phép của tác giả. Nếu muốn mình gỡ hãy trực tiếp ib cho mình nhé, mình sẽ gỡ xuống ngay ^^. Những art không ghi nguồn tức là mình tìm không ra nguồn, nếu ai biết nguồn art đó thì gửi cho mình nhé! Art bìa: https://mobile.twitter.com/seonak_/status/1379276493654663168?s=12

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: