Truyenkul.Net đổi sang địa chỉ mới là: TruyenKol.Net, mong các bạn tiếp tục ủng hộ!

[Tổng Hợp Oneshot] [H nặng,nhẹ] [SM] [BTS] Đam Mỹ and Namnu

Giới thiệu truyện:

.bìa truyện mang tính chất minh họa. - Couple các thành viên trong Bangtan - KookV - VKook sẽ ra nhiều hơn Chịch Thượng Nện mọi nơi, không quá kích thích. Cứ đọc rồi biết #HHTT

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: