Truyenkul.Net đổi sang địa chỉ mới là: TruyenKol.Net, mong các bạn tiếp tục ủng hộ!

[ Tống Chủ KHR/ Tokyo Revengers ] 𝙆𝙐𝙍𝙊𝙆𝘼𝙒𝘼 𝙄𝙕𝘼𝙉𝘼

Giới thiệu truyện:

Phần văn án vào đọc sẽ biết rõ. Ngày lên sóng: 12/10/2021

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: